ప్రధాన

స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నాలు

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 25dBi టైప్.లాభం, 33-50 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA22-25

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 25dBi టైప్.లాభం, 33-50 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA22-25

  RF MISOయొక్కమోడల్RM-SGHA22-25ఒక సరళ ధ్రువణప్రామాణిక లాభంనుండి పనిచేసే హార్న్ యాంటెన్నా33కు50GHzయాంటెన్నా ఒక సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది25dBi మరియు తక్కువ VSWR1.2:1.ఈ యాంటెన్నాకు అంచు ఉందిinచాలు మరియు ఏకాక్షకinవినియోగదారులు తిప్పడానికి ఉంచారు.

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 25dBi టైప్.లాభం, 40-60 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA19-25

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 25dBi టైప్.లాభం, 40-60 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA19-25

  RF MISOయొక్కమోడల్RM-SGHA19-25ఒక సరళ ధ్రువణప్రామాణిక లాభంనుండి పనిచేసే హార్న్ యాంటెన్నా40కు60GHzయాంటెన్నా ఒక సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది25dBi మరియు తక్కువ VSWR1.2:1.ఈ యాంటెన్నాకు అంచు ఉందిinచాలు మరియు ఏకాక్షకinవినియోగదారులు తిప్పడానికి ఉంచారు.

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 23dBi టైప్ గెయిన్, 140-220GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA5-23

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 23dBi టైప్ గెయిన్, 140-220GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA5-23

  RF MISOయొక్కమోడల్RM-SGHA5-23ఒక సరళ ధ్రువణప్రామాణిక లాభంనుండి పనిచేసే హార్న్ యాంటెన్నా140కు220GHzయాంటెన్నా ఒక సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది23dBi మరియు తక్కువ VSWR1.1. కస్టమర్‌లు ఎంచుకోవడానికి యాంటెన్నా ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్‌ను కలిగి ఉంది.

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 20dBi టైప్.లాభం, 1.70-2.60 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA430-20

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 20dBi టైప్.లాభం, 1.70-2.60 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA430-20

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA430-201.70 నుండి 2.60 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 20 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 17.3 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 17.5 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 15dBi టైప్.లాభం, 1.70-2.60 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA430-15

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 15dBi టైప్.లాభం, 1.70-2.60 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA430-15

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA430-151.70 నుండి 2.60 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 15 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 32 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 31 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 10dBi టైప్.లాభం, 1.70-2.60 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA430-10

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 10dBi టైప్.లాభం, 1.70-2.60 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA430-10

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA430-101.70 నుండి 2.60 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 10 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 51.6 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 52.1 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 20dBi టైప్.లాభం, 2.60-3.95 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA284-20

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 20dBi టైప్.లాభం, 2.60-3.95 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA284-20

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA284-202.60 నుండి 3.95 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 20 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 17.3 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 17.5 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 15dBi టైప్.లాభం, 2.60-3.95 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA284-15

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 15dBi టైప్.లాభం, 2.60-3.95 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA284-15

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA284-152.60 నుండి 3.95 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 15 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 32 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 31 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

   

   

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 10dBi టైప్.లాభం, 2.60-3.95 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA284-10

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 10dBi టైప్.లాభం, 2.60-3.95 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA284-10

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA284-102.60 నుండి 3.95 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 10 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 51.6 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 52.1 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

   

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 20dBi టైప్.లాభం, 3.30-4.90 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA229-20

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 20dBi టైప్.లాభం, 3.30-4.90 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA229-20

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA229-203.30 నుండి 4.90 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 20 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 17.3 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 17.5 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 15dBi టైప్.లాభం, 3.30-4.90 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA229-15

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 15dBi టైప్.లాభం, 3.30-4.90 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA229-15

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA229-153.30 నుండి 4.90 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 15 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 32 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 31 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

 • స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 10dBi టైప్.లాభం, 3.30-4.90 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA229-10

  స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా 10dBi టైప్.లాభం, 3.30-4.90 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ RM-SGHA229-10

  RF MISO లుమోడల్ RM-SGHA229-103.30 నుండి 4.90 GHz వరకు పనిచేసే లీనియర్ పోలరైజ్డ్ స్టాండర్డ్ గెయిన్ హార్న్ యాంటెన్నా.యాంటెన్నా 10 dBi మరియు తక్కువ VSWR 1.3:1 యొక్క సాధారణ లాభాలను అందిస్తుంది.యాంటెన్నా E ప్లేన్‌లో 51.6 డిగ్రీలు మరియు H ప్లేన్‌లో 52.1 డిగ్రీల సాధారణ 3dB బీమ్‌విడ్త్‌ను కలిగి ఉంటుంది.ఈ యాంటెన్నాలో కస్టమర్‌లు తిప్పడానికి ఫ్లాంజ్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఏకాక్షక ఇన్‌పుట్ ఉన్నాయి.యాంటెన్నా మౌంటు బ్రాకెట్లలో సాధారణ L-రకం మౌంటు బ్రాకెట్ మరియు తిరిగే L-రకం బ్రాకెట్ ఉన్నాయి

  ____________________________________________________________

  స్టాక్‌లో: 5 ముక్కలు

ఉత్పత్తి డేటాషీట్ పొందండి